Universiteitsfonds Limburg/SWOL

Over het fonds

Het Universiteitsfonds Limburg/SWOL heeft als doel de Universiteit Maastricht te ondersteunen in haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Wetenschap, is een onmisbare bouwsteen voor een betere toekomst voor de volgende generaties.

Het fonds zet zich in voor een goede relatie met en wederzijds vruchtbare contacten tussen de universiteit en haar omgeving. In het kader van deze doelstellingen richt het fonds zich op de verdere uitbouw van de UM, op het verkrijgen van financiële middelen bij bedrijven, overheden, fondsen en particulieren en op het stimuleren van internationale activiteiten van studenten en wetenschappers. Het fonds bevordert de contacten tussen de universiteit en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties.

De Stichting Universiteitsfonds Limburg is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. Klik hier voor meer informatie.