Een goede gezondheid voor iedereen!

Nog te gaan

Normal 9f62a658dd15eb50a9dd12b3bf2f1b0945e66935
van totaal € 7.000 (68%)

Wist u dat mensen met een lager inkomen of opleidingsniveau gemiddeld zes jaar eerder overlijden? En dat de gezondheidsverschillen tussen arm en rijk door de coronacrisis alleen nog maar groter worden? Het is hoog tijd voor actie!

Deze oplossing maakt echt een verschil
We praten nu echter nog te veel óver en niet mét mensen met een lagere sociaaleconomische achtergrond. Daarom willen professor Gera Nagelhout, dr. Latifa Abidi en hun collega’s van de vakgroep Gezondheidsbevordering een vaste adviesgroep oprichten, met daarin mensen die van weinig geld moeten rondkomen. Deze mensen zullen vanuit hun ervaringen adviseren over het onderzoek van de vakgroep. 

Zo kunnen Gera en haar team uiteindelijk gerichtere gezondheidsprogramma’s ontwikkelen om het welzijn van deze kwetsbare groep te verbeteren. Daarnaast maakt de adviesgroep het onderzoek inclusiever en breder toepasbaar. Bovendien voelen de groepsleden zich gehoord en kunnen zij hun ervaringen met elkaar delen. U leest het: een dergelijke adviesgroep kan écht een verschil maken!

Draagt u ook bij?
Helaas beschikt de vakgroep Gezondheidsbevordering momenteel over onvoldoende financiële middelen om de belangrijke adviesgroep op te starten. Daarom vragen Gera en Latifa om uw steun. Geef ook voor gedegen, inclusief onderzoek én een goede gezondheid voor iedereen!


‘‘Laten we de wetenschap dichter bij de samenleving brengen. Onderzoek wordt er alleen maar beter van!’’ - Professor Gera Nagelhout (Universiteit Maastricht en Onderzoeksinstituut IVO) en dr. Latifa Abidi (Universiteit Maastricht)


UM Crowd is onderdeel van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Dit fonds is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. U ontvangt een automatische mail met een betaalbewijs na uw donatie. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Bekijk alle
02-03-2021 | 17:12
02-03-2021 | 12:15
02-03-2021 | 09:36
02-03-2021 | 09:35
02-03-2021 | 08:23
Bekijk alle

Bijna op tweederde!

01-03-2021 | 13:27 Onze crowdfunding heeft nog 30 dagen te gaan en we zitten nu op bijna tweederde van het benodigde bedrag om een vaste adviesgroep op te kunnen richten van mensen die van weinig geld moeten rondkomen! In deze korte video-update (1m59s) geven we wat meer uitleg over wat we precies willen gaan doen en wat we zullen onderzoeken. Dankjulliewel voor jullie bijdrage! 
Lees meer