Zwanger zonder zorgen... met uw steun!

Nog te gaan

Normal 6ad41ed3374bb3d4beb3ba55f0b4682959659089
van totaal € 65.000 (4%)

De moderne vrouw is een pittige! Ze wil haar capaciteiten en talenten benutten op haar werk, ze wil een leuke partner zijn voor haar vriend of man, natúúrlijk wil ze ook die gezellige vriendin zijn én uiteraard is ze de allerbeste moeder voor haar kinderen! En weet je..? Het lukt haar vaak nog ook! You go, girl!

Totdat het leven ineens een ander plan heeft en een zwangerschap níet volgens plan loopt...

Gevaar voor moeder en ongeboren kind
In 10% van de zwangerschappen wordt de moeder of het ongeboren kind ernstig ziek. Per jaar zijn dat dus 17.000 vrouwen in Nederland die serieuze complicaties hebben tijdens hun zwangerschap. Complicaties die gevaarlijk zijn voor moeder en ongeboren kind. Wordt er op tijd ingegrepen, dan loopt het bij een aantal aandoeningen vaak nog relatief goed af. Gelukkig.

Op de lange termijn echter, krijgt 1 op de 3 vrouwen hoge bloeddruk, hoog cholesterol of suikerziekte. Vrouwen die bijvoorbeeld zwangerschapsvergiftiging hebben gehad, hebben zelfs een tot wel 8 keer verhoogd risico op een hart- of herseninfarct. 8 keer!

Naast de risico’s voor je lijf en leven, hebben zwangerschapscomplicaties ook een enórme impact op iemands ‘zijn’. Concentratieproblemen, twijfel aan je kracht als vrouw, moeder en werknemer, schuldgevoelens naar je kind(eren).

Draag bij aan onderzoek en bekendheid
Jammer genoeg is er te weinig bekend over de impact van complicaties tijdens de zwangerschap. Dat willen we gaan veranderen! 

Het Queen of Hearts fonds is een onderzoeksproject gestart om het risico op lichamelijke en psychische nasleep van zwangerschapscomplicaties te verkleinen en door de juiste ondersteuning te bieden voor de psychische en maatschappelijke impact van zwangerschapscomplicaties. 

Steunt u dit onderzoek met een donatie, dan draagt u bij aan een toekomst met zorgeloze zwangerschappen voor alle vrouwen!

Bijzonder boek met een boodschap
Daarnaast wil Queen of Hearts zwangerschapscomplicaties en de impact op het leven van een vrouw bekender maken binnen de samenleving. Hiervoor heeft het team de mogelijkheid een inspirerend boek weg te geven met persoonlijke verhalen van zes sterke, gedreven ervaringsdeskundigen waaronder niemand minder dan tv-persoonlijkheid Eva Jinek. Zij vertellen openhartig over kwetsbaarheid, kracht, vertrouwen, (over)leven, levenslust en erbovenop komen.

Wilt u meer informatie over het boek? Bekijk dan de rewards naast deze tekst!


Het team van Queen of Hearts.


UM Crowd is onderdeel van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Dit fonds is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. U ontvangt een automatische mail met een betaalbewijs na uw donatie. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Bekijk alle

Corona - Uitstel publicatie boek

02-04-2020 | 14:47 Hartverwarmend om te zien dat er zelfs in deze crisistijd donaties binnenkomen voor onze campagne. Gezondheid is een groot goed. Dat blijkt nu eens te meer. Een belangrijk doel van Queen of Hearts is het vergroten van bewustzijn rondom zwangerschapscomplicaties en de impact het leven van een vrouw. Om dit doel te realiseren willen we een boek weggeven als dank voor een donatie. In dit boek vertellen 6 vrouwen, waaronder Eva Jinek, hun verhaal over leven, kwetsbaarheid, kracht en vertrouwen. We hoopten dit boek rond moederdag (10 mei 2020) klaar te hebben. Gezien de coronacrisis lukt dit helaas niet. We willen jullie via deze weg daarom allereerst hartelijk danken voor de donaties die al gedaan zijn en danken voor de donaties die nog volgen, maar misschien nu even zijn uitgesteld ivm de crisis. Daarnaast vragen we jullie begrip en geduld voor het later uitbrengen van het boek. Via deze nieuwsberichten houden we jullie op de hoogte van de voortgang rondom het boek. We wensen jullie een goede gezonheid!
Lees meer