Geef voor... gelijke onderwijskansen voor jongeren

Streefbedrag behaald
van totaal € 15.000 (169%)

Studeren is lang niet voor iedereen vanzelfsprekend en de kansenkloof lijkt door huidige crises alleen maar groter te worden. Een onderwijsdiploma bepaalt in grote mate de kansen op de arbeidsmarkt en heeft vaak effect op iemands gezondheid en huisvesting. Om te kunnen studeren lopen bepaalde jongeren tegen financiële en sociale barrières aan. Dit speelt zeker ook in Limburg. Het nieuwe Gelijke Kansen Programma biedt studiebeurzen aan jongeren uit de regio Limburg, omdat toegang tot onderwijs voor iedereen mogelijk moet zijn. De beurzen richten zich op het financieren van de studiekosten en/of het mogelijk maken van extra voorlichting en studiebegeleiding. Daarnaast zal een deel van het opgehaalde bedrag van de Jaarfondscampagne 2022 worden gebruikt om gelijkheidsprojecten binnen de Universiteit Maastricht mogelijk te maken.

Het deel van de donaties dat bestemd is voor studiebeurzen, komt ten goede aan het onlangs opgerichte Mia Keulaerds Scholarship Programme. Het beurzenprogramma is vernoemd naar Mia Keulaerds: een toegewijde lerares uit Heerlen, die zich haar leven lang met veel passie voor het onderwijs heeft ingezet. Het doel van het programma is het beschikbaar stellen van in totaal 15 studiebeurzen aan jongeren uit Parkstad, waarvoor studeren geen vanzelfsprekendheid is. 

Helpt u onze ambitieuze jongeren de kansen te grijpen die ze verdienen?

Over de project-ambassadeur
Momenteel studeren 17 enthousiaste studenten aan de UM met een studiebeurs beheerd door het Fonds. Een van hen is de Belgische eerstegeneratiestudent Paula Sultanof. Afgelopen september startte ze met de Jo Ritzen Beurs aan de bacheloropleiding European Law School. 

'I'm from Belgium but I have Azerbaijani ancestry. I am very fond of literature and political history, which played a role in my choice to study in Maastricht: the city of the Treaty of the European Union. The scholarship has given me the opportunity to study at one of my dream universities and faculties. People are so nice and full of knowledge. The scholarship gives me the opportunity to pursue my dream of working in international law, although I am also discovering that I really love the field of private law. I am excited to see what the future will bring!' - Paula Sultanof


Jaarfondscampagne: Voor Elkaar 2022
De Universiteit Maastricht zet zich in voor gelijkheid en wetenschappelijke en duurzame innovatie. Om de doelen en dromen van uw alma mater waar te maken, hebben we uw hulp hard nodig! Samen met de UM community maken we de vier unieke projecten tot een succes en krijgen we het #voorelkaar.

UM Crowd is onderdeel van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Dit fonds is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. U ontvangt een automatische mail met een betaalbewijs na uw donatie.
Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Bekijk alle
08-08-2023 | 15:37
14-06-2023 | 13:48
25-03-2023 | 16:46
18-03-2023 | 19:17
14-03-2023 | 16:58 Studeren aan Maastricht University heeft me vele kansen gegeven in mijn leven, dat gun ik anderen ook!