Geef om UM-studenten in geldnood!

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
van totaal € 100.000 (81%)

De coronacrisis stelt onze samenleving voor veel uitdagingen. Ook dicht bij huis zijn de gevolgen van de uitbraak al direct merkbaar. Want stelt u zich eens voor: u bent (internationale) student aan de Universiteit Maastricht en zit vanwege de coronacrisis vrijwel de hele dag in een kleine studentenkamer, alleen, ver weg van uw geliefden.

Het café/restaurant/bedrijf waar u een studentenbaantje heeft, is gesloten, bestaande regelingen van de overheid schieten tekort en uw ouders kunnen helaas niet financieel bijspringen. Het beetje geld dat u nog hebt, is hard nodig om ‘de eindjes aan elkaar te knopen’. Er resteert weinig financiële ruimte voor belangrijke levensbehoeftes, zoals onderdak, eten en drinken...

Deze nijpende situatie is momenteel werkelijkheid voor sommige studenten. Zij maken zich ernstig zorgen over hun toekomst. De Universiteit Maastricht werkt er hard aan om de situatie niet te laten escaleren en waar mogelijk te helpen. Maar voor sommige schrijnende gevallen is acute financiële steun noodzakelijk. Deze studenten hebben dringend hulp nodig om de komende maanden te overbruggen en het gevoel van financiële onzekerheid weg te nemen.

Kom ook in actie!
De Universiteit Maastricht en het Universiteitsfonds Limburg/SWOL slaan de handen ineen. Samen gaan we zorgen dat studenten met een zeer kwetsbare financiële situatie ook goed door de coronacrisis komen. 

In dat kader doen we een dringende oproep aan u, maar ook aan alle (andere) medewerkers, studenten, alumni, stichtingen, bedrijven en iedereen die zich betrokken voelt bij onze universiteit: doe mee! Deze studenten zijn onderdeel van onze ‘Maastichtse’ familie en verdienen onze hulp. Velen van hen zetten zich met zoveel liefde in voor anderen in deze moeilijke tijd, nu kunnen wij juist iets voor hen doen.

Als ieder een klein bedrag geeft, kunnen we al meerdere studenten helpen. We gaan ervoor!

Toekenning van gelden gebeurt in nauwe samenwerking met de universiteit. Aanvragen hiervoor worden beoordeeld volgens een vaste procedure. Studenten die worden geholpen, krijgen via de UM in eerste instantie een – renteloze – lening. Deze lening wordt bij herinschrijving aan de Universiteit Maastricht of bij het behalen van een diploma omgezet in een gift. 

We kunnen mogelijk niet iedereen helpen, echter we hopen vooral bij te dragen waar de nood het hoogst is.


NU is het moment: geef om een mooie toekomst voor elke UM-student.


UM Crowd is onderdeel van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Dit fonds is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. U ontvangt een automatische mail met een betaalbewijs na uw donatie. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Bekijk alle
08-07-2020 | 16:37
07-07-2020 | 21:11
26-06-2020 | 11:28
26-06-2020 | 11:11
04-06-2020 | 11:20
Bekijk alle

Doel geslaagd: einde campagne studenten in nood

14-07-2020 | 16:17 De crowdfundingcampagne voor studenten in financiële nood is ten einde. We zijn verheugd een geweldig bedrag van € 81.182 via crowdfunding te hebben opgehaald. In totaal hebben we ruim 155 studenten financieel kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd. De laatste gelden zijn nu allemaal toegekend. Er kunnen dan ook geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. We danken nogmaals iedereen die aan deze campagne heeft bijgedragen. We zijn er Voor Elkaar!
Lees meer