Steun deze loeigoede oplossing tegen klimaatverandering!

Afgesloten Je kunt niet meer doneren of in actie komen
van totaal € 10.000 (34%)

Op onze planeet leven bijna 2 miljard koeien. Ze zijn een bron van melk, vlees en kaas, maar ook van methaangas en andere broeikasgassen. Mede door die grote hoeveelheid broeikasgassen warmt de aarde steeds verder op. En die opwarming heeft weer ingrijpende gevolgen voor mens, dier en natuur. We moeten nu in actie komen om onze planeet leefbaar te houden!

12 getalenteerde studenten van het Maastricht Science Programme werken aan een baanbrekende en diervriendelijke oplossing. Zij willen aan de slag met een voedingsproduct voor koeien, dat genetische bouwstenen uit bepaalde zeewieren bevat. Deze bouwstenen geven de bacteriën die methaangas produceren, de instructie om de productie af te remmen. Het gevolg: de koeien stoten tot wel 90% minder broeikasgassen uit.


Helaas beschikken de studenten momenteel over onvoldoende financiële middelen om dit innovatieve voedingsproduct te onderzoeken en ontwikkelen. Om hun project te realiseren, is uw steun dan ook absoluut noodzakelijk. Helpt u mee?

Draag ook bij aan deze belangrijke stap in de strijd rondom klimaatverandering! 


Leuk feitje: de studenten gaan met dit project deelnemen aan iGEM, een prestigieuze internationale competitie in Parijs, waarbij synthetische biologie wordt ingezet om maatschappelijke problemen op te lossen.


UM Crowd is onderdeel van het Universiteitsfonds Limburg/SWOL. Dit fonds is een erkend Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw schenking geheel of gedeeltelijk aftrekbaar is van de belasting. U ontvangt een automatische mail met een betaalbewijs na uw donatie. Klik hier voor meer informatie over ANBI.

Bekijk alle
31-01-2022 | 09:25 Ik vind onderzoek naar de vermindering van de uitstoot van methaangas zeer belangrijk
14-10-2021 | 16:20 Great stuff, keep it up!!
01-10-2021 | 11:23
30-09-2021 | 20:34
30-09-2021 | 16:29 It’s important to explore every option to try and limit the effects of climate change. I wish the team luck & look forward to hearing how the project goes.