Op de wereld: maak geboortes veilig en bijzonder!

Normal 64dcd40866679763f7b263ac98b7a096a16f56d6
van totaal € 3.000 (25%)

Hoe is jouw leven begonnen? Wat is jouw geboorteverhaal? Voor veel vrouwen zijn bevallingen een bijzondere en waardevolle herinnering, maar helaas is dit niet altijd het geval. Elke dag sterven er 830 vrouwen tijdens of vlak na de bevalling. Voor vele anderen resulteert dit in een traumatische ervaring. Voornamelijk in ontwikkelingslanden kan het voor zwangere vrouwen lastig en beangstigend zijn om tijdens hun zwangerschap professionele hulp te zoeken, omdat culturele wensen en behoeftes vaak niet worden gerespecteerd.

Bijdragen aan betere medische hulp

Maddalena Argiropoulos, studente aan de faculteit Health, Medicine en Life Sciences bij de Universiteit Maastricht, wil onderzoek doen naar de lokale geboortetradities en de implicaties die dit heeft op het intersectioneel feminisme. Maddelena is oprichtster en organisator van Ladyfest Maastricht, waarmee zij zich sinds 2015 inzet voor feminisme en homorechten. Ze wil graag onderzoeken of en hoe een tekort aan intercultureel onderzoek binnen de gezondheidszorg een relatie kan hebben met hoge sterfte tijdens de zwangerschap, discriminatie en stijgende medisch kosten. Het einddoel is om een beweging op te zetten die streeft naar een op de samenleving georiënteerde gezondheidszorg. Maddalena zal tevens haar resultaten delen met beleidsmakers, gezondheidszorgmedewerkers, patiëntenorganisaties, feministische organisaties, medestudenten, etc.

Help Maddalena met het ophalen van €3000 om dit project te starten en om de gezondheidszorg toegankelijker en veiliger te maken zodat de samenleving in deze gebieden verder ontwikkeld kan worden!

‘De geboorte is het begin van elk leven, maar toch begint elk leven verschillend. Iedereen verdient onze zorg en aandacht.’ - Maddalena